Systémový řetězec ACO vytváří moderní řešení odvodňování za příznivých podmínek pro životní prostředí

Stále extrémnější povětrnostní situace vyžadují komplexnější koncepty odvodňování. Zde ACO vytváří chytrá systémová řešení, která fungují oběma směry: chrání lidi před vodou - a naopak. Každý výrobek ACO zajišťuje v rámci systémového řetězce ACO cestu vody s cílem jejího smysluplného dalšího ekologického a ekonomického zpracování. Uvnitř skupiny ACO je systémový řetězec odvodnění podporován především pro jeho trvale udržitelná a spolehlivá řešení nakládání s vodou v rámci dopravní infrastruktury.

Dešťová voda Konfigurace Retenční a vsakovací systémy Příslušenství Montáž Příklady použití
Stormbrixx proces  Sběr Čištění Zadržení Odvádění
collect:
sběr a zachycení

clean:
předčištění, čištění a úprava
hold:
pozdržení a zadržení
release:
čerpání, odvádění a opětovné použití
 • odvodňovací žlaby
 • uliční vpusti
 • šachtové poklopy
 • drenážní potrubí
 • odlučovače
 • kalové jímky
 • čistírny odpadních vod
 • ochrana vod
 • retence
 • vsaky
 • čerpací stanice
       
ACO Stavební prvky spol. s r.o.
Pávov 141, 586 01 Jihlava
Česká republika
Tel.: +420 567 121 711
Fax: +420 567 121 729
email: aco@aco.cz
edited by n.e.s.p.i.